Pouls segelflyg
på Kronobergs segelflygklubb


Väder - Flygradar - Kursmaterial - Appar/GPS - SLG - Annat kul - Ksfk flygfiler- Prognosexempel Senast uppdaterad: 2022-08-03

Väderlänkar

Länkarna visas i separata samordnade fönster/flikar

 

Flygradar och flygplatslogg

 

Inspiration


Molngator över Gårdsby mars 2010


Kursmaterial

Här lägger vi upp kursmaterial efterhand som vi tar fram det.

Flyg vidare 1- GPS och sträckflygning (2007)

Studiecirkel Flyg Vidare som Walter Hansson och jag höll på flygklubben 2007.
Kursen innehåller material om GPS i flygplan och sträckflygning.
Det är Cambridge GPS-enheter som går igenom. I sträckflygningsmaterialet har vi inkluderat en hel del illustrationer från "den stora segelflygboken" (Segelflyg av Robert Axelsson och Robert Danewid, ISSN 91-973848-3-6, Segelflygsports Förlag HB 2001).
Direktlänkarna bör ses i Internet Explorer.

Del 1: Om Termik (pdf för utskrift)

Del 2: Börja navigera med GPS i segelflygplanet (pdf)

Del 3: Tips för sträckflygning (pdf)

Del 4: Flygdatorn i segelflygplanet (pdf)

Del 5: Tips vid utelandningar (pdf)

Del 6: Lite om tävlingar och PDA (handdator) (pdf)

En liten lathund om GPS /flygdator (pdf).

Testa GPS-NAV online! . Mer här.

 

Tips om flyg-loggfil ur FLARM med IGC-logger

Spara ner följande textfil FLARMcfg.txt och redigera den med ditt namn, aktuell flygplanstyp + registrering + tävlings-id + flygplansklass. Spara filen på ett tomt SD-minne.

Det finns även möjlighet att skapa personlig konfiguration och lägga in en fördeklarerad bana i FLARMcfg.txt på denna (tyska) webbplats. Om man flyger ett annat plan, bör ett (annat) SD-minne med aktuell FLARMcfg.txt användas.

 

Segelflyg med PDA (2009)

Allt fler hos oss har skaffat handdator för segelflygningen. Här kommer ett litet kursmaterial.
Direktlänkarna bör ses i Internet Explorer.

Del 1: Introduktion till PDA för segelflygning (visning). (pdf för utskrift)

Del 2: Använd PDA för segelflygning, med SeeYou Mobile (pdf)

Bonusbilder: Repetition för GPS i flygplanet (GPS-NAV) (pdf)

 

Flyg vidare 2 - Sträckflygning och säkerhet (2011-13)

Studiecirkel Utvecka din sträckflygning och flygsäkerhet 2 körde vi vintern 2011-12.

Vi använder boken Beyond gliding distance (Flavio Formosa, thinairproject.eu 2008) används som kursbok
Den kan köpas hos Cirrusflyg och hos Cumulus-Soaring. Kursboken är på engelska och kostar 35 Euro + frakt.
Den finns numera även på danska om någon tycker det är lättare (250 DKR + porto, Jørgen Korsgaard, jkorsgaard@foni.net).

Material som vi använt utöver boken:

 1. Diskussionsbild om inflygningar

 2. Robert Danewids artikel Släng inte ringen på s.32-37 i Segelflygsport nr 3 2011 (med Gunilla Lindell på framsidan)
  Sammanfattning: pdf.

 3. DG300-polar

 4. "Low Loss Flying", Moffats klassiker 1969: http://www.betsybyars.com/guy/soaring_symposia/

 5. Cochrane: MacCready Theory with Uncertain Lift and Limited Altitude (låter som normalfallet :-)
  Hans soaring-sida: http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/soaring/index.asp

 6. FLARM-intro

 7. Om risken att kollidera, och FLARM
  (pdf, Robert Danewids presentation, med tillstånd)

 8. Väder och sträckflygning
  (pdf, Robert Danewids presentation, med tillstånd)
  Se även väder-länkarna

 9. RST-kurs 2014
  (pdf, bearbetning av Robert Danewids presentation, med tillstånd)
  Uppdaterad med RST 2012-2014. RST = stimulera till kul segelflygning.

  Bonusbilder till RST-kurs (pdf).

 10. Introduktion till segelflygprogrammet SeeYou.

Flyg vidare 3 - Börja sträckflyga (2014)

Studiecirkel Börja sträckflyga körde vi vintern/våren 2014. Länkar till material i kursen:

 1. Condor segelflygsimulator - bra träning vintertid och kul.

  Segelflygets introduktion med fler länkar - nerladdning Condor patch.
  Svenskt landskap och banor till Condor (1 Gbyte) - rikssegelflygtävlingen vintertid RST för Condor (inbjudan pdf).

  Bok om Condor segelflygsimulator (Frank Paynter).
  Info om Condor och tillbehör (Cumulus Soaring).

  Tips om inställningar (pdf) i Condor (Jim the Swede). Eller JJ:s setup.
  Condor-club (landskap, add-ons)

  Condor videos: finns många på youtube, t.ex intro, winsch och stig (med otydlig tysk speaker) eller efterföljande "nerflygning" i en Condor-serie.

  Condor serverlista för Condor-flygning tillsammans (online). Team-speak (i datorn som radio i flygplanet).

 2. Flygning i kontrollerat luftrum och radioprat

  Segelflygets lilla luftrumsguide (pdf) - Radiolathund för segelflygare (bra, pdf).

  Tips och lite sträckteori om detta från Västerås segelflygklubb.

  Transponder-lathund
  för segelflygare (pdf) - Segelflygets sida om transponders (med länkexempel).

 3. Sträckflygningstips från Segelflygets Sikta högre (som utökas efterhand).

  Förstå termikblåsor (pdf)
  Utdrag ur Robbans föredrag om termikflygning (pdf).

  Metkroken som hjälp vid landning (pdf)

  Utelandning (pdf).
  Genomgång av praktiska erfarenheter från utelandningar för att lära av misstag (pdf).

  Bra film (48 minuter, engelska) på Youtube om utelandningar, många tips.

 4. Banflygning, loggfiler, rikssegelflygtävlingen RST

  RST-kurs 2014
  (pdf, bearbetning av Robert Danewids presentation, med tillstånd)
  Uppdaterad med RST 2012-2014. RST = stimulera till kul segelflygning.

  Gunnar Karlssons sträckflygningstips

 5. Sträckflygning intro:

  Närliggande flygfält (Sv.Flygfält), träning, GPS-loggfiler
  Prestentationsbilder (pdf)

 6. Sträckflygning intro 2:

  Deklarera banor, hantera GPS/flygdator före och under flygning, finalflidning - och trattar:
  Prestentationsbilder (pdf).

  Lathund om GPS-NAV och flygdator 302-303 (pdf #1) - (pdf #2).

 7. OLC - Online Contest

  Hannes presentation av OLC (pdf), som har inspirerat RST-online. Enkelt att ladda upp flygfiler.

 

Grundutbildning

Meteorologi grunder (2016), med ill. ur Axelsson/Danewid: Segelflyg (pdf). Molngata Gårdsby, Växjö.

Anteckningar till kursavsnittet Bestämmelser (2008 word-dokument).

 

Annat kursmaterial och info

Sträckflygning
Appar för segelflyg
GPS / flygdator
PDA för segelflyg och segelflygprogram

Praktisk info


SLG - självstartande segelflyg


Annat kul

Vill du testa flyginstrument på din egen dator?

Se det svenska luftrummet direkt i Google Maps.
Principkarta svenskt luftrum. - Och se flygplan i det svenska luftrummet!

Här ser du se svenskt luftrum i Google Earth: - du kan vrida och vända på synfältet, och t ex se hur höga luftrumsdelarna är.

Ett METAR-program (windows-installation) där du kan få dina favoritflygplatsers väder direkt i klartext. Ladda ner min inställningsfil.


Väder - Kursmaterial - SLG - Annat kul - . . . . .- Webbplatser: - Kongstad - Gårdsby-Sandsbro - - - Besökare just nu: - - - Upp igen